Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Prosím o pozorné přečtení

Zde najdete několik námitek, které lze použít. Přesto, ale doporučuji sepsat námitky u advokáta, který s náma spolupracuje. Jednak už má zkušenost, máme pozitivní výsledky u soudu, druhak ví, jak má být námitka formulovaná aby uspěla a taky ušetříte nemalý peníz i když je pro Vás na druhém konci republiky. Kontakt na vyžádání pošlu obratem.  Uvědomte si prosím, jednu velmi důležitou věc: námitek můžete napsat kolik chcete a jaké chcete, ale máte opravdu jen jednu možnost. Doplnění námitek o další, jiné,  není možné, máte jen při odvolání prostor k tomu, abyste stávající námitky případně osvětlili a rozšířili.

Námitky např:

- směnku ani blankosměnku jsem nepodepsal (tam je na soudu, zda zváží grafologický rozbor písma )

(na rovinu oznamuji, že znalecký posudek stojí od 5000,- Kč nahoru a výsledek není jednoznačný, máme pár posudků k dispozici a jsou v podstatě nepoužitelné. I když za ně zaplatíte nemalý peníz, není v nich jednoznačně určeno, zda ano či ne.)

- popírám i existenci směnečného ujednání, které má být sepsáno při uzavření smlouvy a v něm sjednány podmínky vypsání směnky - blankosměnky, která se údajně podepisovala nevyplněná

- nikdy jsem nebyl/a/ oslovena žádnou společností, že směnka byla vyplněna a je určen datum splatnosti a částka. Pokud mi toto nebylo oznámeno, nemohl/a/ jsem tudíž směnku proplatit či se případně bránit proti jejímu vymáhání.

- směnka měla být zlikvidována, jakmile byl dluh uhrazen

 -  smluvní pokuta mě nebyla za případné prodlení vyměřena v zákonem dané lhůtě, nebyl/a/ jsem nikdy vyzvána k uhrazení smluvní pokuty a její výše je nemravná 

- na smluvní pokutu nevznikl nárok, neboť jsem to nebyl/a/  já, kdo porušil smlouvu.

(Ve smlouvě v bodě III. je jasně uvedeno, že splátky je možno hradit jen do rukou zástupce společnosti Fast Finance. Ti  neumožnili platit, nebot jejich zástupce přestal pro splátky docházet a náhradní možnost splátek nebyla umožněna. Nikde, ani na smlouvě není uvedeno číslo účtu, případně jiná možnost úhrady. Dodatky, které byly zasílány později jen některým poškozeným, nebyly podepsané zástupcem Fastu a tudíž jsou neplatné)

 -  směnka - blankosměnka mě nebyla v zákonem stanovené lhůtě, před a ani po ní předložena k proplacení ...

 

....budeme postupně doplňovat !!